ჩვენ შესახებ

ვიზუალიზაციის ხელოვნება

SPECTRUM Vision-ის გუნდის თითოეული წევრი აცნობიერებს ვიზუაური მასალის როლს გაყიდვებსა და მარკეტინგში. ჩვენ ვხედავთ ვიზუალიზაციის ხელოვნებას, როგორც საშუალებას გადმოვცეთ ისტორია, შევქმნათ განწყობა და მაყურებელში გავაღვიძოთ ემოციები.

ჩვენი ხედვა

ჩვენთვის ვიზუალიზაცია არის ხელოვნება და თვითგამოხატულების მეთოდი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გადმოვცეთ დამკვეთის ინდივიდუალიზმი და ხედვები მაყურებლისთვის საინტერესო და შთამბეჭდავი გზებით.

ძირითადი მიმართულებები

-დეველოპმენტი
-სასტუმრო სექტორი
-საცხოვრებელი სექტორი
-კომერციული
-არქიტექტურა & ინტერიერის დიზაინი
-წარმოება
-მარკეტინგი

logo p1800x1800 gpj-07
logo p1800x1800 gpj-06
logo p1800x1800 gpj-04
logo p1800x1800 gpj-05
logo p1800x1800 gpj-02
logo p1800x1800 gpj-08
logo p1800x1800 gpj-04